Sự kết hợp hoàn hảo giữa vải linen và wool tạo nên đẳng cấp của suit vải Solbiati Crossover.

*Mọi hình ảnh là sản phẩm thực tế và sở hữu bởi nhà may VBS.
Dịch vụ may đo & phụ kiện cao cấp Vietnam Bespoke Shop – VBS Tailor
_____
⧫ Email: inquiry@bespokeshop.vn
⧫ Website: bespokeshop.vn

vải solbiati crossover

 

vải solbiati crossover

 

vải solbiati crossover

 

vải solbiati crossover