M.E là người chịu trách nhiệm hỗ trợ giám đốc trong việc thực hiện và giám sát công việc hàng ngày của bộ phận Marketing, phụ trách tiếp nhận các kế hoạch, chiến lược marketing của các dự án và thực thi các kế hoạch.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH:

Làm việc cùng giám đốc và các phòng ban khác hoặc các đơn vị bên ngoài để đảm bảo chiến lược marketing được thực hiện một cách tốt nhất và đạt được hiệu quả cao nhất cho từng dự án.

 • Theo sát các chiến dịch truyền thông đang diễn ra, đánh giá, đo lường kết quả đạt được, báo cáo cho Marketing Manager, tìm giải pháp điều chỉnh nếu có.
 • Nghiên cứu và giám sát thị trường, phân tích xu hướng, nhận thức về thương hiệu và các đối thủ cạnh tranh.
 • Hiểu về quy trình bộ phận và thực hiện các quy trình đó, cũng như cải thiện quy trình khi cần.
 • Điều hành website công ty.
 • Giám sát việc sản xuất nội dung và materials cho các chiến dịch truyền thông, bao gồm ấn phẩm in ấn, truyền thông quảng cáo, nội dung website và các tài khoản mạng xã hội.
 • Làm việc với thiết kế để sản xuất ra các ấn phẩm truyền thông phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu công ty.Xây dựng hệ thống email, theo dõi, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với từng chiến dịch truyền thông.
 • Sử dụng Mail Chimps hay nền tảng Email Marketing khác.
 • Phối hợp tổ chức các sự kiện trong và ngoài công ty.
 • Quản lý nghiên cứu thị trường để nhận định xu hướng và mức độ nhận biết thương hiệu hiện tại.
 • Tăng mức độ nhận biết trên các search engines, thông qua cả hai nền tảng trả tiền và miễn phí.
 • Hiểu và dùng SEO lẫn SEM để tăng mức độ nhận biết thương hiệu.
 • Tăng cao mức độ nhận biết tự nhiên thông qua content marketing và SEO.
 • Xây dựng và quản lý các chương trình quảng bá liên kết.
 • Xây dựng mối quan hệ với các đối tác quảng bá liên kiết, điều chỉnh các chương trình phù hợp.

Yêu cầu:

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành PR, Marketing, Communication hoặc có liên quan.