fbpx

Quốc tế

Traveling Tailor
Brief info

Dịch vụ cho những khách hàng tại Châu Âu và Nhật Bản.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho những khách hàng không sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là ở Châu Âu và Nhật Bản. Bởi vậy, chúng tôi đang tìm kiếm gương mặt có thể đại diện cho hãng ở những nước này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.